Statistics and information for thaibinh.gov.vn

thaibinh.gov.vn thaibinh.gov.vn thaibinh.gov.vn/Pages/Home.aspxJanuary 01, 2019
Last Updated

167 Thousand
Visits/Month
All sources: desktop and mobile
07:39 min. Visit Duration
9.81 Pages per a Visit
46.68% Bounce Rate
We estimate summary traffic for thaibinh.gov.vn as 167 Thousand visits per month.
The users' engagement: Pages per Visit: 9.81, Average Visit Duration: 07:39 minutes, Bounce Rate: 46.68%.

Most thaibinh.gov.vn users live in Viet Nam - 99.6%.
38.5% of users visit thaibinh.gov.vn from a search engine, while 0.3% via a hyperlink, and 61.2% come directly - i.e. type the url or use a bookmark.


Traffic from Organic Search, worldwide

Keyword   Position Traffic to the site Number of searches
đề án điều trị bệnh theo yêu cầu 1 0 0
kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khoá xiv và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 phuong 1 18000 57000
mang van phong 2 0 0
mang van phong lien thong thai binh 2 0 0
chủ đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 39 2 140 1000
mang van phong ubnd tinh thai binh 2 2500 18000
mang van phong thai binh 2 0 0
qlgd.thaibinh.gov.vn 3 3000 30000
logo cong ty tnhh mtv xay dungdoan huy 5 95 1700
khách sạn dầu khí thái bình 6 14 1900
công ty điện tử ở thái bình 6 290 39000
táng thư quách phác nxb thời đại 6 14 2000
xi măng thái bình 6 4 640
quan ly giao duc thai binh 7 3300 440000
trường thcs hiệp sơn 8 1900 250000

Main       Privacy Policy       Contact